6. sønd. e. trin. – “I har hørt, der er sagt til de gamle: ‘Du må ikke begå drab’…Men jeg siger jer:”…

I min allerførste søndagsprædiken måtte jeg i sin tid tage livtag med netop denne strenge tekst fra Bjergprædikenen om retfærdighed: “Hvis jeres retfærdighed ikke langt overgår de skriftkloges og farisæernes, kommer I slet ikke ind i Himmeriget.” Den lutherske skoling i ‘lov og evangelium’ og ‘tilregnet retfærdighed’ kom til eksamen. Den nye Paulusforskning vedr. en ubrudt forbindelse mellem Kristustro og Moselov udfordrer Luthers teologi og gør ikke opgaven lettere: Loven er uopfyldelig for det syndige menneske, den kan ikke bestå som frelsesvej, lige så lidt som tempelkulten kan, men loven suspenderes ikke, den fuldbyrdes i troen. Den uddybes i en radikal sindelagsetik, idet Kristus vender opmærksomheden mod det indre dyb, hvor synden udspringer af hjertets kulde, ødelæggelsestrang, begærlighed: “Enhver der bliver vred på sin bror, skal kendes skyldig”… Retfærdighed handler om dit sind, din empati, din kærlighed, ja, men samtidig om din handling i situationen. Du skal ikke bare føle for fred og forsoning, men tage affære og handle – for medmenneskets skyld: Hvis du kommer i tanker om, at din bror har noget imod dig, så “gå hen og forlig dig med din bror”. – Prædikanten svømmer måske for livet i refleksioner over kristendom og etik; hun eller han må række ud efter redningskransen i forkyndelse af, at Kristus selv er lovens opfyldelse og frem for nogen har stillet sig selv i forsoningens tjeneste.

For nutidens mennesker er det måske en overraskelse, hvor ofte Mosesskikkelsen med lovtavlerne figurerer i danske kirkers efterreformatoriske inventar, fx som bærestolpe under prædikestole eller som pendant til nytestamentlige skikkelser på prædikestole og altertavler. De 10 bud blev flittigt læst i den lutherske katekismus-undervisning. Her vises et udsnit af den flotte prædikestol i Brarup Kirke ved Nykøbing Falster, hvor Moses – mellem hjørnehermer med apostle – er placeret ved siden af Salvator mundi, Kristus. På Kristi anden side står Johannes. Prædikestolen er udskåret i 1635 af en af egnens fremmeste billedskærere, Jørgen Ringnis (d. 1652 i Nakskov). Lovtavlerne kan bære de 10 bud som numre eller som tekst, med hebræisk eller (som her) dansk skrift. Der forekommer i øvrigt også eksempler på, at “det største bud”, det dobbelte kærlighedsbud, står skrevet på Moses’ tavler. Se foto af Schrøders bærestolpe under prædikestolen fra 1615 i Faxe Kirke. Abel Schrøders billedskærerværksted i Næstved var Sjællands bedste. Det hang i en tynd tråd, da den gamle Abel Schrøder døde af pest i 1602, samme år som den yngste Abel blev født; men ved samlet indsats fra enken, svendene og den drikfældige ældste søn Eiler Abel overlevede værkstedet, til dets største talent Abel Schrøder den yngre blev voksen og gennem et halvt århundrede kunne tegne firmaet med sine livfulde skulpturer. Foto: Claus Jensen.

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s