Foredrag

Find mine foredrag:

Sogneaften.dk

Foredragslisten.dk

Øvrige foredrag  (udover de beskrevne på foredragslisterne)

1.Billedforedrag: “Mellem lidelse og glæde” om billedkunstneren Peter Brandes store kirkeudsmykninger

Peter Brandes kirkekunst rummer nøglemotiver, som stadig udvikler sig. Brandes er dybt fortrolig med kristne traditioner og skaber på denne baggrund sine personlige og vedkommende fortolkninger af tro og tvivl. Tankevækkende, hjertegribende og trøstende er dette originale billedsprog, som kan give os nye perspektiver på kristendommen.

Undervejs trækkes der linjer til hustruen Maja Lisa Engelhardts motivverden i dens egenart.

 

2.Billedforedrag: Per Kirkeby in memoriam:

Billedforedrag med tolkning af  Per Kirkebys kirkelige spor: Kunstnerens tilløb med kristne referencer i malerier og efterfølgende 20 år som kirkekunstner i 9 danske kirker.

 

3.Billedforedrag: Høstens billeder i landskabsmaleri og kirkekunst

I 1800tallet begyndte danske kunstnere at male naturen i dens egen ret, og dertil kom den stærke fædrelandsfølelse. Igennem århundreder er høstens farverige landskaber skildret igen og igen med berusende sanseglæde, men der kan være mere på spil: Medspiller er ofte en symbolsk betydning. Høstbilleder viser frugtbarhed, fylde og velsignelse – men også menneskers slidsomme vilkår, ulige betigelser, regnskabets time og den uomgængelge visnen og død.

I kirken bruges høstens billeder med flere arketypiske betydningslag. Jesus sammenlignes med en generøs sædemand eller med selve hvedekornet. Kirkens ritualer er i samklang med en oprindelg forståelse af kornets og brødets hellighed.

Selvom vi er på vej væk fra landbrugskulturen, taler høstens symboler stadig stærkt til kirkekunstnere – og os alle.

Billedforedraget er holdt bl.a. i Egedal Kirke og Hans Tausens Kirke, Kbh.

 

4. Billedforedrag: Guldaldermalernes altertavler:

Efter en kunstnerisk stillestående perode præget af luthersk ortodokse følger i første del af 1800tallet en overdådig fornyelse af dansk kirkekunst. Altertavlernes motivkreds udvides kendeligt. Professorerne C.W. Eckersberg og J.L Lund er toneangivende med hver deres succesfulde elevgruppe, men med forskellig holdning til ‘den fromme stil’. De har forskellig prioritering af hhv. naturstudiet og det metafysiske i maleriet. De fleste danske malere søger inspiration i Rom, hvor Thorvaldsen i forvejen brillerer. Nogle formår at balancere studiet af den katolske kirkes malere, sær Rafael, med evangelisk teologi, andre bevæger sig selv personligt i katolsk retning.