Arrangementskalender

2019:

2019, 16. nov. kl. 9- i Taulov Kirke.

Medvirken med billedforedrag til højskoledag om Valdemarernes kirker med henblik på kirkeekskursion til Sjælland 7. april

Her Absalons gravsten i Sorø klosterkirke, Hvideslægtens gravkirke. Stenen er blevet til på den sidste katolske biskops foranledning – i god forståelse med reformationskongen Chr. IIIAbsalon Hvidernes grave, Sorø klosterkir0001

Med Birgitte Bechs billedforedrag dykker vi ned i et kapitel af danske stenkirkers ældste historie. Vi zoomer ind på frugten af det stærke fosterbroderskab mellem kongeslægten og Hvidernes stormagtsslægt med biskop Absalon som nøgleperson: en historisk alliance mellem kirke- og kongemagt, som sætter storslåede spor.
Med billeder følger vi en linje fra Tveje Merløse Kirke over Fjenneslev Kirke og Bjernede Rundkirke. Vi bemærker byggeriet af flere rund- og centralkirker, som viser kirkens globalisering – med inspiration fra Jerusalem. Pilgrimsrejsende og klostre bidrog til globaliseringen. Absalon gjorde Sorø Kloster til landets rigeste efter at have udskiftet benediktinerne med de velorganiserede cisterciensere.
Med Valdemar d St. skete den bygningsmæssige revolution, at teglbrændere blev hentet til landet. Vi vender interessen mod de skelsættende romanske munkestenskirker i Sorø og Ringsted og deres historiske betydning.
I mellemtiden vokser Roskilde sig stærk som hovedbispedømme. Her blev Absalon biskop, og her byggedes fra o. 1200 den murstenskirke, der åbnede Danmark for gotikken med de udvidede arkitektoniske muligheder. Roskilde afløste Sorø og Ringsted som kongegravskirker. Margrethe I blev – ved rov eller ved handel – fravristet munkene i Sorø og installeret i Roskilde domkirkes prægtige kor som selve unionstidens hjerte. Roskilde blev efterfølgende også hjemsted for Oldenborgernes og Glücksborgernes kapeller, som giver os en stilhistorisk tour de force.
Alle disse historiske kirker byder på en øjenlyst af den ypperste kunst fra mange historiske perioder, også fra reformationstid og nutid. Vi kan glæde os!

——————————————————————————————-

2019, Onsd. d. 27. nov. kl. 19 – 21 holder Birgitte Bech stemningsfuldt billedforedrag  “Optakt til advent og jul”  –   i Rørby Præstegård, Møllevangen 1a, Rørby, 4400 

Her vises de herligste eksempler på Mariæ Bebudelses og julens kirkekunst gennem århundreder

2000måske Mogens Hoff Bebudelse. Galleri Emmaus

Mogens Hoff "Bebudelse", privateje, udstillet Galleri Emmaus

——————————————————————–

 

2019, 11. dec. kl. 14-16 holder Birgitte Bech billedforedrag om

“Ikonernes univers”. Vi glæder og over synet – ikke mindst af julens ikoner – og får nøgler til forståelsen af ikonernes righoldige symbolsprog

Værløse Kirke, Højeloft Vænge 20, 3500 Værløse

15. årh Benakimuseet.jpg

Her ses en Fødselsikon fra 15. årh., Athens Benakimuseum

———————————————————

2020

2020, 8. jan.  kl. 10-12 Birgitte Bech holder billedforedrag om

Danmarks nyeste kirkekunst på AOF Senioruniversitetet i Slagelse

2017 Astrid Krogh Lysvæld, Rigshosptalets kirke 1213181113_0.jpg

Mange billedværker er inspireret af salmernes poesi, fx Jakob Knudsens salme “Se, nu stiger solen”, hvor der synges om “lysvæld bagved lysvæld”.

Som eksempel vises foto af Astrid Kroghs udsmykning “Lysvæld”, Rigshospitalets kirke.

——————————————————————-

2020, 23. jan. 9.30 – 11.30 i St. Magleby kirke

Birgitte Bech holder billedforedraget “Mellem lidelsen og glæde. – Fordybelse i Peter Brandes smukke og tankevækkende kirkeudsmykninger”

Her Peter Brandes altervægsgobelin “Påskemorgen” i Dyssegårdskirken (fra 2012)

2012 Peter Brandes Påskemorgen udsnit Dyssegårdskirken

 

 

————————————————————————–

Billedkunstens blik på tab, sorg og trøst

2020, 1. febr. 15.30-17.00 Hillerød provstis højskoledag

Birgitte Bechs billedforedrag om danske billedkunstneres fortolkninger af tab, sorg og trøst gennem århundreder

Her viser jeg Elof Risebyes billede “Ensom jul”, første gang udstillet 1956

1956senest Elog Risebye Ensom jul Billede1.png

 


 

2020, 13. febr. kl. 17-21 holder Birgitte Bech billedforedrag om “Kirkekunst med kant” i Nivå sognegård, Ranzausgade 2, Nivå.

Fra historiske eksempler på afviste værker af Joakim Skovgaard, Niels Larsens Stevns, Anders Kirkegaard m. m. fl. går vi til nutidige eksempler på stærkt omdiskuteret “Kirkekunst med kant”.

2006 Peter Brandes Opstandne og lidende Kristus Kasseret mosaikrudeforslag til Odense Dom 135056_600_0_0_0_0_0.jpg

Her vises et værk, som blev afvist: Peter Brandes udkast til glasmosaik 
med Kristusansigter, tiltænkt Odense domkirkes østgavl 2006


2020, 19. marts kl. 8-18: Heldagsekskursion til Amagers kirker og kunst med afgang fra Nivå kirke. Henv. kirkekontoret i Karlebo Sogne / pastor Anette Nybo

Thomas Kluge, St. Magleby.jpg

Her vises detalje af Thomas Kluges altertavle i St. Magleby Kirke, Amager

 

2020, 2.-4. april Forventeligt kursus på Liselund om Kunsten i kirken

 

——————————————————————————–

2020, 7. april: Heldagsekskursion ved Birgitte Bech i samarbejde med Taulov kirkes menighedsråd: Valdemarernes Kirker på Sjælland

DSC00930.JPG

Her Ringsteds Sct. Bendts Kirke, en af Danmarks første store teglstensbygninger. Kirken var  i 1170 færdig nok til “Kirkefesten i Ringsted”, hvor Valdemar d. St. fik gravlagt sin far Knud Lavard som helgen og fik kronet sin mindreårige søn Knud som sin medkonge.


 

17. maj 2020 kl. 15.00-16.15 i Ryslinge Valgmenighed.

Efter gudstjenesten og kaffen, som begynder kl. 13.30, holder Birgitte Bech billedforedrag om Det grundtvigske i dansk kirkekunst, – bl.a. om de grundtvigske salmers inspirationskraft for billedkunstnere.

Her ses en af Sven Havsteen-Mikkelsens smukke ruder i Skt. Jørgens Kirke i Svendborg. Rudens titel er et Grundtvigcitat: “Kom i den sidste nattevagt / i en af mine kæres dragt”…

1965måske Sven Havsteen-Mikkelsen, Sct. Jørgens Kirke Svendborg, Foto Claus Jensen DSC08825.jpg

 

———————————————————————————————-

8. sept. 2020 kl. 13.30-15.30 på Rønshoved Højskole:

Grundtvig har fødselsdag og fejres ved billedforedrag ved Birgitte Bech om “Grundtvigianismen og kirkekunsten”
Grundtvig var skeptisk over for billedkunstens værdi, men han teologi og salmer har ikke desto mindre udgjort en uvurderlig inspirationskilde i dansk kirkekunst.

Grundtvig Skærmbillede 2019-08-30 13.49.33

—————————————————————————————————————–

Tidligere afholdte arrangementer

2018:

Maj-ekskursionen 2018 blev vel gennemført med en god gruppe interesserede deltagere fra Egedal, Nivå m fl sogne. Sidste punkt var besøget i Galten Kirke, hvor vi både studerede Peter Brandes nye udsmykning og den middelalderlige døbefont. Af Danmarks 200 romanske døbefonte med løverelieffer findes de 180 i Jylland. Så velkommen i løvens hule, sjællændere!

BB viser løvefonte på kirkeekskursion maj 2018 med gruppe fra Nivå, her Galten Kirke P1080387

v cand. mag. & theol. Birgitte Bech og sognepræst Anette Nybo, Karlebo

Turen omfattede besøg på Herning – Viborg – Silkeborg-egnen, hvor vi havde udvalgt:

– den ældgamle Gjellerup kirke med ny udsmykning af Maja Lisa Engelhardt – Feldborg kirke med Adi Holzers farverige hovedværk – Viborg Domkirke med Joakim Skovgaards gigantiske malede bibelhistorie og Maja Lisa Engelhardts bronzeport samt Bjørn Nørgaards monument for Hans Tausen. – Fonnesbæk kirkes interessante arkitektur – Bjørn Nørgaards motivrige bronzeskulptur ”Riv dette tempel ned” på kirkepladsen i Ikast – Alderslyst kirke og park med udsmykning af Sven Havsteen-Mikkelsen og Erik Heide – Silkeborg kirke med ny kunst af Peter Brandes – Svostrup kirke med Anita Houvenaeghels kunst – Linå kirke med Thomas Kluges billeder  (se foto ovenfor) – og Galten kirke med Peter Brandes ruder og altertavle.
Nærmere oplysninger hos Anette Nybo, tlf. 2082 9361, aknh@km.dk 

 

5. oktober 2018, kl. 14.30 – 16.30, 2018:  Foredrag i Rungsted Kirke

Billedforedrag om ikoners teologi og symbolsprog – og efterklange i nyere dansk kirkekunst

3. Anastasis (opstandelses) ikon fra 1774

Både den ovenstående græske ikon fra 1774 og Per Kirkebys nedenstående udsmykning på Aarhus Universitet har titlen “Anastasis” = Opstandelse. – Billedforedraget vil bl.a. undersøge de mulige sammenhænge.

2001 Per Kirkeby loft AA U Anastasis

 

2019 forår:

25. febr. 2019, kl. 14-17

Dyssegård kirke Dyssegårdsvej 19, 2900 Hellerup
Rundt om Peter Brandes’ kirkekunst v Birgitte Bech

Kom til både hyggelig og tankevækkende eftermiddag i Dyssegård kirke. Program: Minigudstjeneste ved pastor Henrik Fossing – Sang ved Marianne Harboe og Hans Dal – Fortolkning af Peter Brandes udsmykning i Dyssegård kirke v Birgitte Bech – Kaffe med pandekager i menighedslokale – Billedforedrag om perspektiver i Peter Brandes forskellige kirkeudsmykninger v Birgitte Bech2012 peter brandes skulptur og ruder dyssegård

 

6. marts 2019, kl. 10 –

Højskoleformiddag i Humlebæk Sognegård:
Birgitte Bechs billedforedrag om nye, danske kirkeudsmykninger: Den fortolknings-åbne kunst – mellem gåde og genkendelighed.
Her Anette Harboe Flensburgs alterbillede til Balle Valgmenighed, 2016, sognepræstens foto.

2016 Anette Harboe Flensburg, Balle Valgmenighed

 

7. maj 2019 : Ekskursion til københavnske kirker med tankevækkende nutidskunst.

Dagstur m egen bus i Storkøbenhavn v Anette Nybo og Birgitte Bech.
Stærke danske kirkekunstnere viser deres nyskabende potentiale i storkøbenhavnske kirker. Vi vil opsøge en række kirkeudsmykninger, som er både lysende smukke og udfordrende. Som perler på vore rute ligger kirkerne og indbyder os til at trænge ind i deres gådefulde universer.
Deltagerpris 300 kr. Henvend tlf. Karlebo Kirkekontor 4914 55 84. Der bliver undervejs serveret en kop kaffe og et rundstykke, men til frokost må man selv medbringe madpakke og drikkevarer. – Med forbehold for ændringer besøger vi så vidt muligt: Kgs. Lyngby Kirke med kalkmalerier og Christian Lemmerz tvetydige marmoralter Gentofte Kirke med Per Kirkebys tegnbærende, abstrakte ruder og billede i altertavle. Dyssegård Kirke med Peter Brandes ekspressionistiske totaludsmykning med bibelske motiver i ruder, skulptur og billedtæppe på altervæg. Emmauskirken med det enkle rum og Lisbeth Nielsens udtryksfulde bronzeskulpturer. Enghave Kirke hvor Margrethe Sørensens nye altervæg myldrer med gåder og symboler. Margrethekirken i Valby med Peter Callesens papirlette,, skulpturelle “MenEkskursion til københavnske kirker med tankevækkende nutidskunst. Dagstur m egen bus i Storkøbenhavn v Anette Nybo og Birgitte Bech
Stærke danske kirkekunstnere viser deres nyskabende potentiale i storkøbenhavnske kirker. Vi vil opsøge en række kirkeudsmykninger, som er både lysende smukke og udfordrende. Som perler på vore rute ligger kirkerne og indbyder os til at trænge ind i deres gådefulde universer.
Deltagerpris 300 kr. Henvend tlf. Karlebo Kirkekontor 4914 55 84. Der bliver undervejs serveret en kop kaffe og et rundstykke, men til frokost må man selv medbringe madpakke og drikkevarer. – Med forbehold for ændringer besøger vi så vidt muligt: Kgs. Lyngby Kirke med kalkmalerier og Christian Lemmerz tvetydige marmoralter Gentofte Kirke med Per Kirkebys tegnbærende, abstrakte ruder og billede i altertavle. Dyssegård Kirke med Peter Brandes ekspressionistiske totaludsmykning med bibelske motiver i ruder, skulptur og billedtæppe på altervæg. Emmauskirken med det enkle rum og Lisbeth Nielsens udtryksfulde bronzeskulpturer. Enghave Kirke hvor Margrethe Sørensens nye altervæg myldrer med gåder og symboler. Margrethekirken i Valby med Peter Callesens papirlette,, skulpturelle “Menneskers lys”, her fotograferet af Claus Jensen2017 Peter Callesen Margrethekirken Skærmbillede 2019-02-20 19.38.14

 

22. august 2019 Kirkeekskursion til Odense og på Østfyn:
Afgang bl.a. fra Præstevangkirken i Hillerød fra morgenstunden. Vi kører til Odense Domkirke med bl.a. Claus Bergs mesterlige altertavle og Thomas Kluges fascinerende maleri af Knud den hellige. 2019 Thomas Kluge Sct. Knud Odense (2)
Dernæst spiser vi medbragt mad i den smukke, moderne Tornbjerg Kirke med Trondur Paturssons alterudsmykning. Om eftermiddagen besøger vi Sdr. Nærå kirke og ser på spændende kalkmalerier og Anita Houvenaeghel smukke alterbillede. Herefter et kort kig på seværdige kunstværker i Ringe Kirke på vej til et kunstnerværksted. Vi besøger Sys Hindsbo i hendes atelier og ser hendes udkast til nyt alterbillede til Nazarethkirken i Ryslinge. I Ryslinge fortælles om den grundtvigske valgmenigheds historie, og vi besøger kirken med Chr. Dalsgaards alterbillede og Fløjte-Emils levende træskærerkunst. Nedenfor ses Sys Hindsbos udkast til nye alterbillede. Efterfølgende ses Sys Hindsbos værk dog ikke i kirken, men i gallerier2006 Sys Hindsbo forslag til altertavle i Nazarethkirken. Nadverindstiftelse, korsfæstelse og Emmausmåltidet, lokalavis 136201_600_0_0_0_0_0

Interesserede i den fynske kirkeekskursion bedes henvende sig på Præstevang Kirkes kontor tlf. 6119 4708.

———————————————————————————–

19. sept. 2019 kl. 17.00-19.00 i Sognegården, Ranzausgade 2, Nivå:
Billedforedrag om Peter Brandes store kirkeudsmykninger “Mellem lidelse og glæde”

BB fortæller om kirkekunst på ekskursion maj 2018 for gruppe fr Nivå, her i Galten P1080457

Claus Jensens foto fra ekskursion til Peter Brandes udsmykning i Galten Kirke


 

26. sept.kl. 14.30 – 16.20 “hyggeeftermiddag” i Brøndbyvester Kirke
Billedforedrag om Høstens motiver og symboler i landskabsmaleri og kirkekunst

2007 Oda Knudsen Hvornum Hveden og klinten, Claus DSC05076

Oda Knudsens prædikestolsudsmykning i Hvornum Kirke, 2007.
Foto: Claus Jensen

—————————————————————————-

30. sept 2019, kl. 9.45 – 11.45 Vester Alle 8.
Ældresagen i Aarhus er vært for mit billedforedrag om perspektiver i ny, dansk kirkekunst.
Kirken har budt de bedste kunstnere indenfor, og resultatet er overraskende. Gamle symboler nyfortolkes med og mod traditionen, så resultatet ikke bare er smukt, men også tankevækkende. God ny kirkekunst balancerer mellem genkendelighed og gåde. Den har referencer til kirkens fortrolige fortællinger og ritualer, men med nye pointer, og kunsten er åben for fortolkning, sådan som livet selv er- Kirkekunsten skildrer fx menneskers livsrejse mod en ukendt fremtid og fordyber sig i temaer som tro og tvivl. Ovenfor et eksempel på kirkekunst med livsrejsen som tema: Poul Anker Bechs alterbillede i Gudumholm Kirke:

2009 Poul Anker Bech.jpg
————————————————————————————-
1.oktober 2019, kl. 17.00 holder Birgitte Bech billedforedrag i Ølby kirke i tilknytning til udstilling af Sys Hindsbos bemærkelsesværdige kunst
KIRKEKUNST MED KANT – Om kontroversielle, afviste – og beundrede kirkekunstnere.
Fra historiske eksempler på afviste værker af Joakim Skovgaard, Niels Larsens Stevns, Anders Kirkegaard m fl. går vi til nutidige eksempler på stærkt omdiskuteret “Kirkekunst med kant”. Aktuel er Sys Hindsbos store altertavleforslag, der efter ophængning i Nazarethkirken i Ryslinge blev afvist af menigheden. Før og efter foredraget kan altertavlen og andre eksempler på Sys Hindsbos kunst ses i Ølby kirke.2006 Sys Hindsbo forslag til altertavle i Nazarethkirken. Nadverindstiftelse, korsfæstelse og Emmausmåltidet, lokalavis 136201_600_0_0_0_0_0

 

——————————————————————————————
3. okt. 2019, kl. 10.30-13.00
Kirkehøjskole i Skt. Peders Sognegård, Næstved
Billedforedrag om bemærkelsesværdige danske kirkeudsmykninger, som kaster lys over nutidens søgende eksistens og kristendomstolkning.

Maria med barnet. En af Lisbeth Nielsens smukke skulpturer fra 2015
i Emmauskirken, Diakonissestiftelsen. Foto: Claus Jensen

2015 Lisbet Nielsens skulpturer i Emmauskirken Diakonissestiftelsen DSC09264.jpg
————————————————————————————–
9. okt. 2019, kl. 19 – 21, Lemvig
Birgitte Bechs billedforedrag i Lemvig i anledning af, at Museet for religiøs kunst fejrer 25 års jubilæum:
Den fortolkningsåbne eksistens og kunsten. Hvordan kan vi møde den nye kirkekunst? God, ny kirkekunst finder sin balance mellem genkendelighed og gåde. Det gådefulde er en pointe. Nutidsmennesket genkender sit liv i gåden. Den ufastlagte, fragmenterede og tvivlende eksistens søger modsvar i en fortolkningsåben kunst med mulige tegn, der ofte netop appellerer til iagttagerens fordybelse ved at være flertydige (Folkeuniversitetets regi)
Her Bjarke Regn Svendsens “Trøsteren” fra 2013 i Lyne Kirke (Foto Claus Jensen)

2013 Bjarke Regn Svendsen, Trøsteren, Lyne, Claus DSC01430.jpg

 

———————————————————————————————–
30. okt. 2019 kl. 14-16, Roskilde. Baptisternes seniortræf, Vindingevej 32.
Birgitte Bechs billedforedrag: Århundreders danske kunstnere fortolker Mariæ Bebudelse og julens motiver: Skønne, tankevækkende og overaskende billeder som optakt til adventstiden.
Her Mogens Hoff Mariæ Bebudelse2000måske Mogens Hoff Bebudelse. Galleri Emmaus