13. sønd. e. trin. 2. rk. – Den første blandt jer

Matt. 20 viser et uklædeligt billede af discipelkredsens skinsyge kamp om magt og anerkendelse, om at skaffe sig position – sågar i Guds rige. Sådan har mennesker vist gebærdet sig til alle tider, i alle fora. Salmedigteren Thomas Kingo sang om verdens “Forfængelighed, forfængelighed.” Det er ganske nedslående at spejle sig i. Anderledes nyskabende er evangeliets stærke modbillede: “I ved, at folkenes fyrster undertrykker dem, og at stormændene misbruger deres magt over dem. Sådan skal det ikke være blandt jer. Men den, der vil være stor blandt jer, skal være jeres tjener”… Et virkeligt alternativ! Guds rige ER magtkampens alternativ. Jesus formulerer ikke bare et sprogligt modbillede, han ER i kød og blod selve modbilledet som Menneskesønnen, der er kommet “for selv at tjene og give sit liv som løsesum for mange.” –  Iflg. Matthæus’ fortælling er Jesus med disciplene på vej til Jerusalem og forudsiger nu for første gang i evangeliet sin død, der tydes som et offer for mange. Magtkampens stærkeste modbillede er det største offer. I forkrøblede relationer kan selv ofre somme tider misbruges som magtmidler, men det gælder ikke det offer, som gives af kærlighed med henblik på frisættelse af medmenneskers liv.

I 2017 fik Silkeborg Kirke sin nye udsmykning af Peter Brandes. Alterbordets kortsider er smykket med symboler for de tolv apostle med deres martyr-attributter, på forsiden ses et keramisk billede i smukke blå nuancer med sort tegning. Denne tegning viser i et fortættet symbol både Jesu korsbæring og Den gode hyrde, og herved anskueliggøres, at Jesu offer er en omsorgshandling. Teksten th på alterbordet er salig Simon Grotrians korte digt: “NÅDEN ER”, hvori evangeliet krystalliseres sublimt som den pure nutid. – Knæfaldets gitter har andre stiliserede billeder fra lidelseshistorien.

2017 Peter Brandes Silkeborg Kirke, tekst af Simon Grotrian Claus foto (4)

Foto: Claus Jensen

Peter Brandes har tematisk og æstetisk tilpasset sin udsmykning til den kunst, der allerede fandtes i kirken: Sigurd Olriks apsisruder med Sædemanden og Den gode hyrde og billedskærer Gunnar Hansens arkaiserende alterprydelse af den korsfæstede med Maria og Johannes ved korsets fod. Helheden er blevet smuk.

2017 Peter Brandes Silkeborg Kirke Claus eller CAM01173 Th Therkildsens foto (3)

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s