10. sønd. e trin. 2. rk. – Visdommens ret

Mattæusteksten viser Jesus i opgør med folk med korslagte arme: Jesus har iagttaget, hvordan folk dømte Johannes Døberen ude på grund af hans strenge moralske opsang, og hvordan man omvendt dømte Jesus ude på grund af hans umoralske selskab. Man er bedrevidende med sine sekteriske, ideologiske eller etniske fordomme, og afskærer sig måske derved netop fra kilderne til det gode liv. Også vore forudfattede meninger og vor verdensklogskab kan være golde og dræbende. Livgivende er derimod den dybe visdom, der har Gud som kilde. Den karakteriseres rammende i evangelieteksten af Jesus: “Visdommen har fået ret ved sine gerninger”. Den er skabende og livgivende. Den guddommelige visdom kendes universelt på sine grænseoverskridende velgerninger.  I Jesu liv ser vi visdommen aktualiseret i, at han gjorde dårligt selskab til livgivende fællesskab, at han lindrede menneskers fysiske og sjælelige lidelser, og at han aldrig sparede sig selv. Denne visdom går vi måske i kirke for at møde.

1698 Formentlig Lauritz Jensen, Essenbæk, Prædikestol Hobro, fra den gamle kirke, Claus DSC08156

Billedet viser et udsnit af den smukke prædikestol i Hobro Kirke. Hjørnefiguren tv viser Johannes Døberen, som hen over sit kors peger mod højre: på Jesus Kristus som velsignende suveræn med verdenskuglen. Prædikestolens relieffer fortæller Jesu lidelseshistorie med en rigdom af detaljer: Visdommen sparede ikke sig selv. Den fremragende billedskærerkunst er udført af Laurids Jensen, Essenbæk, 1698-99. Hans tilsvarende altertavle til Hobro Kirke blev solgt for 1 kr. til Sønderup Kirke i Himmerland. Prædikestolen blev – til forskel fra altertavlen – overført fra den gamle Hobro Kirke til den nye. Foto: Claus Jensen.

Må visdommen strømme ud fra alle prædikestole på søndag!

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s