6. søndag efter påske – – “Også I skal være mine vidner”

Hvor i dagens tekster finder vi glæden? I hvert fald i epistelteksten 1. Pet. 4, der hylder den indbyrdes kærlighed, som “skjuler mange synder” (et helt vidunderligt udsagn) og skriver opmuntrende om den “nådegave, enhver har fået at tjene med” og om “den kraft, Gud giver, for at Gud i alle ting må blive herliggjort ved Jesus Kristus”.  –

I evangeliet Joh. kap 15 pålægges disciplene at vidne om Kristus med hjælp fra Helligånden, hvis komme forventes. Indtrængende appelleres til, at de “ikke skal falde fra”. Teksten er tung af viden om kristenforfølgelser, som er inden for evangelistens horisont: “der kommer en tid, da enhver, som slår jer ihjel, skal mene, at han derved tjener Gud”. – Vi bøjer hovedet også ved tanken om aktuelle globale statistikker om overgreb på kristne. Æret være ofrenes minde! – Tekster om forfølgelser skal vi vende tilbage til senere i kirkeåret. Men her er en anledning til at vise Jesuskirkens martyrfrise med gestikulerende hvide figurer på rød grund. Med Stefan Sindings lange relief fra 1894 ophøjes i koret den lange række af vidner, uden hvilke ingen kirke fandtes. Centralt blandt vidnerne, lidt ophøjet, står Jesus. Frisen i korets kreds viser med Jesus i alt 47 martyrer eller vidner, herunder reformationens trosvidner Martin Luther og Hans Tausen. Alle vidnerne er navngivne, bortset fra én. Kan det være bygherre Carl Jacobsen tanke, at han selv ved sit kirkebyggeri er et vidne? Det anonyme vidne er åbent for identifikation.

Ny Carlbergs brygger Carl Jacobsen (1842-1914) har bekostet denne Danmarks enestående privatfinansierede sognekirke, som med sarkofagerne i krypten også tjener som hans families mausolæum. Carl Jacobsen hørte hverken til blandt rationalisterne, sådan som hans far gjorde, eller blandt de vakte som grundtvigianerne. Han betragtede nok Jesus som åndeligt forbillede, der viste vejen til frelse, men hans religiøse følelse udmøntes primært i en kompromisløs kærlighed til skønhed. Under bibelske og livsfilosofiske citater er hans udvalg af eksklusive kunstværker placeret i Jesuskirke til stadig glæde for kirkens levende brugere. – Kunstrejsen i Jacobsens ånd kan man fortsætte i Glyptoteket.

Den norsk-danske billedhugger Stephan Sinding (1846-1922) begyndte sin uddannelse i Oslo, men tilbragte en stor del af sit arbejdsliv i Paris, hvor han blev inspireret af den romantiske franske naturalisme og symbolisme. Med sine ofte patetiske motiver i et realistisk formsprog imødekom han tidens idealer. Carl Jacobsen begejstredes for en af hans skulpturgrupper, blev hans største køber og mæcen og gav ham flere opgaver i Kbh. altså bl.a. martyrfrisen med titlen “Kristendommens grundpiller”, som martyrfrisen kaldtes. På det tidspunkt havde Stephan Sinding tilvalgt dansk indfødsret.

Stefan Sinding detalje Jesuskirken, Claus.jpg

1891Martyrfrise Jesuskirken kbh.JPG

 

Udsnit af Korpartiet i Jesuskirken i Valby med Stefan Sindings martyrfrise
fra 1894. Detailfoto Claus Jensen, panoramafoto fra turistinfo.

 

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s